a spolehlivost

OBCHODNÍ PODMÍNKY:

- věci do komisního prodeje mohou být převzaty pouze od osoby starší 18ti let

- zboží musí být výhradním vlastnictvím objednatele

- objednatel (majitel) odpovídá za vady, které zamlčel - nese za ně plnou odpovědnost

- komisní smlouva se uzavírá na dobu určitou

- cena převzatého zboží je stanovena po vzájemné dohodě (s ohledem na aktuální stav zboží)

- výše odměny za zajištění komisního prodeje je stanovena smlouvou


Pojmy:

OBJEDNATEL - majitel věci

OBSTARAVATEL - ten, kdo věc bude nabízet k prodeji


Povinnosti obstaravatele:

- vynaložit úsilí k zajištění prodeje svěřeného zboží - zboží bude nabízeno v kamenné prodejně i na internetu

- pečovat o zboží předané k prodeji tak, aby na něm nedošlo k žádným škodám (zboží bude uskladněno v suchém uzavřeném prostředí a náležitě popsáno a evidováno)

- na dotaz objednatele jej průběžně informovat o stavu prodeje svěřené věci

- neprodleně informovat objednatele o prodeji svěřené věci

- vystavit objednateli doklad o výši úplaty za zajištění prodeje věci

- po ukončení platnosti této smlouvy předat objednateli všechno jím svěřené zboží, které nebylo v komisním prodeji prodáno a vystavit potvrzení o předání neprodaného  zboží


Povinnosti objednatele:

- předat obstaravateli v den podpisu smlouvy zboží smluvně svěřené k prodeji

- informovat obstaravatele o všech charakteristikách svěřeného zboží (jakostních i cenových)

- převzít od obstaravatele zboží, které nebylo v komisním prodeji prodáno po skončení platnosti smlouvy (v časovém úseku smluvně určeném)

- uznat odměnu za prodej svěřené věci obstaravateli

Najdete nás: